Reklama
Aplikacje - Nauka
StarjGravity Simulator
Napisana w C++ i OpenGL. Aplikacja symuluje ruch ciał niebieskich w polu grawitacyjnym przy zastosowaniu metody Rungego-Kutty'ego. Instalator zawiera już kilkanaście predefiniowanych układów planetarnych - zarówno fikcyjnych, jak i prawdziwych.
Black Holes
Napisana w C++. Aplikacja umożliwia wyliczenie różnych parametrów zwiazanych z czarnymi dziurami, takich jak: masa, obwód, czas życia czarnej dziury itd. Użyte w programie wzory pochodzą z książki pt. "Czarne dziury", której autorem jest Clifford A. Pickover.
Czas pozostały do syntezy binarnych czarnych dziur - równanie
Konsolowa aplikacja napisana w C++. Oblicza czas pozostały do syntezy binarnych czarnych dziur.
Czas pozostały do śmierci po przekroczeniu horyzontu zdarzeń - równanie
Konsolowa aplikacja napisana w C++. Oblicza zas pozostały do śmierci po przekroczeniu horyzontu zdarzeń.
Grawitacyjna dylatacja czasu - równanie
Konsolowa aplikacja napisana w C++. Oblicza grawitacyjną dylatację czasu w pobliżu czarnej dziury.
Masa czarnej dziury - równanie
Konsolowa aplikacja napisana w C++. Oblicza masę czarnej dziury.
Obwód czarnej dziury - równanie
Konsolowa aplikacja napisana w C++. Oblicza obwód czarnej dziury.
Okres orbity układu podwójnego czarnych dziur - równanie
Konsolowa aplikacja napisana w C++. Oblicza okres orbity układu podwójnego czarnych dziur.
Parowanie czarnych dziur - równanie
Konsolowa aplikacja napisana w C++. Oblicza parowanie czarnych dziur, czyli czas po jakim czarna dziura eksploduje.
Siły przypływowe czarnej dziury - równanie
Konsolowa aplikacja napisana w C++. Oblicza siły przypływowe czarnej dziury.
Statystyki
Reklama