Reklama
Aplikacje - Operacje na plikach
StarjFile Renamer
Napisana w C++. Aplikacja służy do seryjnej zamiany nazw plików. Aktualnie umożliwia nazywanie seriali, uwzględniając ilość odcinków w sezonie, a także modyfikowanie nazw pozostałych plików (zakładka "Inne").
StarjString Remover
Napisana w C++. Aplikacja służy do usuwania wybranej frazy z plików tekstowych. Posiada predefiniowane ustawienia.
Statystyki
Reklama